next up prev

Wilderness: Jola-Fogny

Language Name: Jola-Fogny
LANGID: DYOBSG
TLC: dyo

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.10
#utts aligned: 7356
Duration: 15:09:33

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.06

Original bible.is link: http://listen.bible.is/DYOBSG/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: DYOBSG.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.06)

Input Text: MATIU
Pronunciation:  pau m A t i u pau
TTS: 
  
Input Text: Búkaay yaregumi mati fiilaf fati Yensa Apakenaau Áamakau, búbajum bati Dauda, an akila búwolum bati Iburehima.
Pronunciation:  pau b y k A A j j A r e g u m i m A t i f i i l A f f A t i j e n s A A p A k e n A A u a:I A m A k A u pau b y b A dZ u m b A t i d A u d A pau A n A k i l A b y w o l u m b A t i i b u r e h i m A pau
TTS: 
  
Input Text: Iburehima ampaau ati Siyaaka.
Pronunciation:  pau i b u r e h i m A A m p A A u A t i s i j A A k A pau
TTS: 
  
Input Text: Siyaaka ampaau ati Yankuba.
Pronunciation:  pau s i j A A k A A m p A A u A t i j A n k u b A pau
TTS: 
  
Input Text: Yankuba ampaau ati Yúda di kutiool.
Pronunciation:  pau j A n k u b A A m p A A u A t i j y d A d i k u t i o o l pau
TTS: 
  
Input Text: Yúda ampaau ati Pere di Jere, iñaayiil Tamar.
Pronunciation:  pau j y d A A m p A A u A t i p e r e d i dZ e r e pau i J A A j i i l t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Pere ampaau ati Hesurom.
Pronunciation:  pau p e r e A m p A A u A t i h e s u r o m pau
TTS: 
  
Input Text: Hesurom ampaau ati Ram,
Pronunciation:  pau h e s u r o m A m p A A u A t i r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ram ampaau ati Amminadab.
Pronunciation:  pau r A m A m p A A u A t i A m m i n A d A b pau
TTS: 
  
Input Text: Amminadab ampaau ati Naason.
Pronunciation:  pau A m m i n A d A b A m p A A u A t i n A A s o n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Iburehima ampaau ati Siyaaka.
Aligned to: 
  
Text: Siyaaka ampaau ati Yankuba.
Aligned to: 
  
Text: Yankuba ampaau ati Yúda di kutiool.
Aligned to: 
  
Text: Yúda ampaau ati Pere di Jere, iñaayiil Tamar.
Aligned to: 
  
Text: Pere ampaau ati Hesurom.
Aligned to: 
  
Text: Hesurom ampaau ati Ram,
Aligned to: 
  
Text: Ram ampaau ati Amminadab.
Aligned to: 
  
Text: Dauda ampaau ati Suleimaan, iñaayool akaaneenumi aseekau ati Ouri.
Aligned to: 
  
Text: Suleimaan ampaau ati Roboam.
Aligned to: