next up prev

Wilderness: Ixil

Language Name: Ixil
LANGID: IX1WBT
TLC: ixl

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 5.83
#utts aligned: 23706
Duration: 35:05:54

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.86

Original bible.is link: http://listen.bible.is/IX1WBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: IX1WBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.86)

Input Text: MATEO
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼ u uʼe uvaʼa, uvaʼ tzʼibʼamal ka ibʼij inqʼa kʼuy imam JesuKriisto s-tuul, u tij imam Daviid, antxh u tij imam Avraʼaam.
Pronunciation:  pau A u u e u v A A pau u v A t z i b A m A l k A i b i dZ i n QM A k u j i m A m dZ e s u k r i i s t o s t u u l pau u t i dZ i m A m d A v i i d pau A n t k s h u t i dZ i m A m A v r A A A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼ Avraʼaam kʼaolan Isaak.
Pronunciation:  pau A A v r A A A m k A o l A n i s A A k pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz vet Isaak kʼaolan Jakoov.
Pronunciation:  pau A e t z v e t i s A A k k A o l A n dZ A k o o v pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz Jakoov kʼaolan Judaa, atz kʼaolan inqʼa tatzik, atz inqʼa titzʼin Judaa.
Pronunciation:  pau A e t z dZ A k o o v k A o l A n dZ u d A A pau A t z k A o l A n i n QM A t A t z i k pau A t z i n QM A t i t z i n dZ u d A A pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz Judaa tuchʼ Tamaar nitxaʼin Faares, atz nitxaʼin Saara.
Pronunciation:  pau A e t z dZ u d A A t u ch h t A m A A r n i t k s A i n A A r e s pau A t z n i t k s A i n s A A r A pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz vet Faares kʼaolan Esroom.
Pronunciation:  pau A e t z v e t A A r e s k A o l A n e s r o o m pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz Esroom kʼaolan Araam.
Pronunciation:  pau A e t z e s r o o m k A o l A n A r A A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz Araam kʼaolan Aminadaav.
Pronunciation:  pau A e t z A r A A m k A o l A n A m i n A d A A v pau
TTS: 
  
Input Text: Aʼetz Aminadaav kʼaolan Nasoon.
Pronunciation:  pau A e t z A m i n A d A A v k A o l A n n A s o o n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Aʼetz Aminadaav kʼaolan Nasoon.
Aligned to: 
  
Text: Tul ul vet jolol inqʼa vinaq tu tenam Jerusaleen, inqʼa een tzajnaʼqich tu tzaebʼ qʼij, inqʼa qʼianich tetz txʼumil.
Aligned to: 
  
Text: Tul exaq tabʼi vet itziulal tiʼ u neʼ.
Aligned to: 
  
Text: Tul ech nikich motx tal s-eche:
Aligned to: 
  
Text: "¿Qatxh u neʼ uvaʼ toq bʼanon mam iqʼesalil tiibʼa inqʼa tij imam Israeel uvaʼ qat alaliya?
Aligned to: 
  
Text: Tan qat qil u txʼumil uvaʼ nik kʼutxhun u neʼ tu tzaebʼ qʼij.
Aligned to: 
  
Text: Echetz qat qule tiʼ inatxhkʼuulaleʼ, "xeʼtaqe.
Aligned to: 
  
Text: Tul jankʼal vet inqʼa aj tenam Jerusaleen txumun veteʼ.
Aligned to: 
  
Text: Yaʼne imol vet Eroodes inqʼa iqʼesal oksan yol vatz Tiuxh tuchʼ inqʼa nikich txhusun inqʼa tij imam Israeel tiʼ inqʼa bʼekʼbʼal tetz u tenam.
Aligned to: