next up prev

Wilderness: Lélé (Chad)

Language Name: Lélé (Chad)
LANGID: LLNABT
TLC: lln

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.83
#utts aligned: 10283
Duration: 22:08:59

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.60

Original bible.is link: http://listen.bible.is/LLNABT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: LLNABT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.60)

Input Text: MATIYO
Pronunciation:  pau m A t i j o pau
TTS: 
  
Input Text: Jeso Kiris to miiỹndiykiỹeŋ kondige ba, je tabge to kusige kaŋ:
Pronunciation:  pau dZ e s o k i r i s t o m i i i n d i j k i i e u014Bp k o n d i g e b A pau dZ e t A b g e t o k u s i g e k A u014Bp pau
TTS: 
  
Input Text: Day ne Dabid miiỹndiy lay, ne Abiraham miiỹndiy mani tum lay.
Pronunciation:  pau d A j n e d A b i d m i i i n d i j l A j pau n e A b i r A h A m m i i i n d i j m A n i t u m l A j pau
TTS: 
  
Input Text: Abiraham na ne Isaak báy, Isaak ne Jakob báy, Jakob ne Juda dage ná ɓaŋgỹaykiỹe bádige lay,
Pronunciation:  pau A b i r A h A m n A n e i s A A k b A j pau i s A A k n e dZ A k o b b A j pau dZ A k o b n e dZ u d A d A g e n A x042p A u014Bp g i A j k i i e b A d i g e l A j pau
TTS: 
  
Input Text: Juda ne Pares dage ná Jara bádige (yedige kondo na Tamar), Pares ne Esrom báy, Esrom ne Aram báy,
Pronunciation:  pau dZ u d A n e p A r e s d A g e n A dZ A r A b A d i g e j e d i g e k o n d o n A t A m A r p A r e s n e e s r o m b A j pau e s r o m n e A r A m b A j pau
TTS: 
  
Input Text: Aram ne Aminadab báy, Aminadab ne Nasonn báy, Nasonn ne Salmonn báy,
Pronunciation:  pau A r A m n e A m i n A d A b b A j pau A m i n A d A b n e n A s o n n b A j pau n A s o n n n e s A l m o n n b A j pau
TTS: 
  
Input Text: Salmonn ne Buwas báy (yéy kondo na Rahab), Buwas ne Obed báy (yéy kondo na Rudu), Obed ne Jese báy,
Pronunciation:  pau s A l m o n n n e b u w A s b A j j u00E9p j k o n d o n A r A h A b b u w A s n e o b e d b A j j u00E9p j k o n d o n A r u d u o b e d n e dZ e s e b A j pau
TTS: 
  
Input Text: Jese ne kurmbalo Dabid báy máni tum lay.
Pronunciation:  pau dZ e s e n e k u r m b A l o d A b i d b A j m A n i t u m l A j pau
TTS: 
  
Input Text: Dabid ne Salmow̃ báy (yéy ne Uri tamay),
Pronunciation:  pau d A b i d n e s A l m o w x062p b A j j u00E9p j n e u r i t A m A j pau
TTS: 
  
Input Text: Salmow̃ ne Robuwam báy, Robuwam ne Abiya báy, Abiya ne Asap báy,
Pronunciation:  pau s A l m o w x062p n e r o b u w A m b A j pau r o b u w A m n e A b i j A b A j pau A b i j A n e A s A p b A j pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Abiraham na ne Isaak báy, Isaak ne Jakob báy, Jakob ne Juda dage ná ɓaŋgỹaykiỹe bádige lay,
Aligned to: 
  
Text: Juda ne Pares dage ná Jara bádige (yedige kondo na Tamar), Pares ne Esrom báy, Esrom ne Aram báy,
Aligned to: 
  
Text: Aram ne Aminadab báy, Aminadab ne Nasonn báy, Nasonn ne Salmonn báy,
Aligned to: 
  
Text: Salmonn ne Buwas báy (yéy kondo na Rahab), Buwas ne Obed báy (yéy kondo na Rudu), Obed ne Jese báy,
Aligned to: 
  
Text: Asap ne Josapad báy, Josapad ne Jorom báy, Jorom ne Ojiyas báy,
Aligned to: 
  
Text: Esekiyas ne Manase báy, Manase ne Amonn báy, Amonn ne Josiyas báy,
Aligned to: 
  
Text: Kur gó ge oom Isirayelkiỹe e ná indige da Babilon ŋgoŋ ná, kargani, Jekoniyas se we na Salatiyel, Salatiyel ne Serobabel báy.
Aligned to: 
  
Text: Serobabel ne Abiyud báy, Abiyud ne Eliyakim báy, Eliyakim ne Ajor báy,
Aligned to: 
  
Text: Eliyud ne Eliyasar báy, Eliyasar ne Matann báy, Matann ne Jakob báy,
Aligned to: