next up prev

Wilderness: Quechua, North Bolivian

Language Name: Quechua, North Bolivian
LANGID: QULSBB
TLC: qul

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.71
#utts aligned: 13150
Duration: 27:12:45

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.38

Original bible.is link: http://listen.bible.is/QULSBB/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: QULSBB.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.38)

Input Text: SAN MATEO
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Kayqa Jesucristopaq ñawpa machulankunapaq sutinkunamanta qilqasqam.
Pronunciation:  pau k A j QM A dZ e s u ch r i s t o p A QM J A w p A m A ch h u l A n k u n A p A QM s u t i n k u n A m A n t A QM i l QM A s QM A m pau
TTS: 
  
Input Text: Jesucristo Davidpaq jinallataq Abrahampaq tunu allchhin kasqanta riqsichin.
Pronunciation:  pau dZ e s u ch r i s t o d A v i d p A QM dZ i n A l l A t A QM A b r A h A m p A QM t u n u A l l ch h h i n k A s QM A n t A r i QM s i ch h i n pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahamqa Isaacpaq tatan karqan, Isaactaq Jacobpaq.
Pronunciation:  pau A b r A h A m QM A i s A A ch p A QM t A t A n k A r QM A n pau i s A A ch t A QM dZ A ch o b p A QM pau
TTS: 
  
Input Text: Jacobtaq Judäpaq tatallantaq karqan, wawqinkunapaqpiwan ima.
Pronunciation:  pau dZ A ch o b t A QM dZ u d OY p A QM t A t A l l A n t A QM k A r QM A n pau w A w QM i n k u n A p A QM p i w A n i m A pau
TTS: 
  
Input Text: Judäqa Farespaq jinataq Zerahpaqwan tatankum karqan, Tamartaq mamanku;
Pronunciation:  pau dZ u d OY QM A f A r e s p A QM dZ i n A t A QM z e r A h p A QM w A n t A t A n k u m k A r QM A n pau t A m A r t A QM m A m A n k u pau
TTS: 
  
Input Text: Faresqa Hesrompaq tatan, kaytaq Arampaq.
Pronunciation:  pau f A r e s QM A h e s r o m p A QM t A t A n pau k A j t A QM A r A m p A QM pau
TTS: 
  
Input Text: Aramqa Aminadabpaq tatan, kaytaq Nahasonpaq, Nahasontaq Salmonpaq tatan karqan.
Pronunciation:  pau A r A m QM A A m i n A d A b p A QM t A t A n pau k A j t A QM n A h A s o n p A QM pau n A h A s o n t A QM s A l m o n p A QM t A t A n k A r QM A n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmonqa Boozpaq tatan, mamantaq Rahab karqan.
Pronunciation:  pau s A l m o n QM A b o o z p A QM t A t A n pau m A m A n t A QM r A h A b k A r QM A n pau
TTS: 
  
Input Text: Booztaq Obedpaq tatan, mamantaq Rut karqan, Obedtaq Isaïpaq tatan karqan.
Pronunciation:  pau b o o z t A QM o b e d p A QM t A t A n pau m A m A n t A QM r u t k A r QM A n pau o b e d t A QM i s A i p A QM t A t A n k A r QM A n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: SAN MATEO
Aligned to: 
  
Text: Jacobtaq Judäpaq tatallantaq karqan, wawqinkunapaqpiwan ima.
Aligned to: 
  
Text: Aramqa Aminadabpaq tatan, kaytaq Nahasonpaq, Nahasontaq Salmonpaq tatan karqan.
Aligned to: 
  
Text: Salomonqa Roboampaq tatan, kaytaq Abiaspaq, Abiastaq Asapaq tatan karqan.
Aligned to: 
  
Text: Ezequiasqa Manasespaq tatan, kaytaq Amonpaq, Amontaq Josiaspaq tatan karqan.
Aligned to: 
  
Text: Josiasqa Jeconiaspaq tatan jinataq wawqinkunapaqpiwan karqan.
Aligned to: 
  
Text: Chaypacha israelita runakunaqa jap'isqa Babilonia llaqtaman apasqa kachkarqanku.
Aligned to: 
  
Text: Babilonia llaqtapi jap'isqa kasqankumanta kutirimpuspataq, Jeconiasqa Salatielpaq tatan karqan, kaytaq Zorobabelpaq tatan.
Aligned to: 
  
Text: Azorqa Sadocpaq tatan, kaytaq Aquimpaq, Aquimtaq Eliudpaq tatan karqan.
Aligned to: