next up prev

Wilderness: Tektiteko

Language Name: Tektiteko
LANGID: TTCWBT
TLC: ttc

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.04
#utts aligned: 11976
Duration: 26:06:02

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.98

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TTCWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TTCWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.98)

Input Text: Stz'ib'en Matey
Pronunciation:  pau s t z i b e n m A t e j pau
TTS: 
  
Input Text: Bwen, aj ntzanije' kye tijajil Jesukrist aj tijajil Dawid aj tijajil Abran:
Pronunciation:  pau b w e n pau A dZ n t z A n i dZ e pau k j e t i dZ A dZ i l dZ e s u k r i s t A dZ t i dZ A dZ i l d A w i d A dZ t i dZ A dZ i l A b r A n pau
TTS: 
  
Input Text: Ntons, te Abran a tetz k'wa'lon ti'j Isak, b'ix te Isak k'wa'lon ti'j Jacob, b'ix te Jacob k'wa'lon ti'j Juda b'ix kyi'j kye txq'anky aj titz'in.
Pronunciation:  pau n t o n s pau t e A b r A n A t e t z k w A l o n t i dZ i s A k pau b i k s t e i s A k k w A l o n t i dZ dZ A ch o b pau b i k s t e dZ A ch o b k w A l o n t i dZ dZ u d A b i k s k j i dZ k j e t k s QM A n k j A dZ t i t z i n pau
TTS: 
  
Input Text: Te Juda otzaj tk'wa'li' ti'j Tamar te Pars b'ix Sar. B'ix te Pars k'wa'lon ti'j Esrom, b'ix te Esrom k'wa'lon ti'j Aran.
Pronunciation:  pau t e dZ u d A o t z A dZ t k w A l i pau t i dZ t A m A r t e p A r s b i k s s A r b i k s t e p A r s k w A l o n t i dZ e s r o m pau b i k s t e e s r o m k w A l o n t i dZ A r A n pau
TTS: 
  
Input Text: Te Aran k'wa'lon ti'j Aminadab, b'ix te Aminadab k'wa'lon ti'j Naxhon, b'ix te Naxhon k'wa'lon ti'j Salmon.
Pronunciation:  pau t e A r A n k w A l o n t i dZ A m i n A d A b pau b i k s t e A m i n A d A b k w A l o n t i dZ n A k s h o n pau b i k s t e n A k s h o n k w A l o n t i dZ s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Te Salmon otzaj tk'wa'li' ti'j Rakab te Boxh, b'ix te Boxh otzaj tk'wa'li' ti'j Rut te Jobed, b'ix te Jobed k'wa'lon ti'j Jesay.
Pronunciation:  pau t e s A l m o n o t z A dZ t k w A l i pau t i dZ r A k A b t e b o k s h pau b i k s t e b o k s h o t z A dZ t k w A l i pau t i dZ r u t t e dZ o b e d pau b i k s t e dZ o b e d k w A l o n t i dZ dZ e s A j pau
TTS: 
  
Input Text: Te Jesay k'wa'lon ti'j Dawid aj twitzale' k'ulul mandad, b'ix te Dawid otzaj tk'wa'li' te Salomon ti'j te Betsabe aj txu'jel tuq Uriys.
Pronunciation:  pau t e dZ e s A j k w A l o n t i dZ d A w i d A dZ t w i t z A l e pau k u l u l m A n d A d pau b i k s t e d A w i d o t z A dZ t k w A l i pau t e s A l o m o n t i dZ t e b e t s A b e A dZ t k s u dZ e l t u QM r i j s pau
TTS: 
  
Input Text: Te Salomon k'wa'lon ti'j Roboam, b'ix te Roboam k'wa'lon ti'j Abiys, b'ix te Abiys k'wa'lon ti'j Asa.
Pronunciation:  pau t e s A l o m o n k w A l o n t i dZ r o b o A m pau b i k s t e r o b o A m k w A l o n t i dZ A b i j s pau b i k s t e A b i j s k w A l o n t i dZ A s A pau
TTS: 
  
Input Text: Te Asa k'wa'lon ti'j Chospat, b'ix te Chospat k'wa'lon ti'j Joran, b'ix te Joran k'wa'lon ti'j Osiy.
Pronunciation:  pau t e A s A k w A l o n t i dZ ch h o s p A t pau b i k s t e ch h o s p A t k w A l o n t i dZ dZ o r A n pau b i k s t e dZ o r A n k w A l o n t i dZ o s i j pau
TTS: 
  
Input Text: Te Osiy k'wa'lon ti'j Jotan, b'ix te Jotan k'wa'lon ti'j Aka'xh, b'ix te Aka'xh k'wa'lon ti'j Esekiy.
Pronunciation:  pau t e o s i j k w A l o n t i dZ dZ o t A n pau b i k s t e dZ o t A n k w A l o n t i dZ A k A k s h pau b i k s t e A k A k s h k w A l o n t i dZ e s e k i j pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Te Josiy k'wa'lon ti'j Jekoniys b'ix kyi'j kye txq'anky aj titz'in, tuj aj tyemp aj kxik in kye aj tijajil Israel tuj Babilony.
Aligned to: 
  
Text: Te Xhbabe'l k'wa'lon ti'j Abyuxh, b'ix te Abyuxh k'wa'lon ti'j Elyakim, b'ix te Elyakim k'wa'lon ti'j Asor.
Aligned to: 
  
Text: Te Asor tetz k'wa'lon ti'j Chok, b'ix te Chok tetz k'wa'lon ti'j Akim b'ix te Akim tetz k'wa'lon ti'j Elyu.
Aligned to: 
  
Text: Te Elyu k'wa'lon ti'j Elya'xh, b'ix te Elya'xh k'wa'lon ti'j Matan, b'ix te Matan k'wa'lon ti'j Jacob.
Aligned to: 
  
Text: B'ix te Jacob k'wa'lon ti'j Chep aj tichmil Liy, b'ix ti'j te Liy owitz'jik te Jesus, aj n'ok q'uma' Te Koloyon Aj Q'umankaj Oqtxi'.
Aligned to: 
  
Text: Ntons ojetq tuq ky'ik kajlajuj chmanb'aj kxol te Abran b'ix max te Dawid.
Aligned to: 
  
Text: B'ix yaji oky'ik junky kajlajuj chmanb'aj kxol te Dawid max aj kxik in kye aj Tijajil Israel tuj Babilony, b'ix yaji junky kajlajuj chmanb'aj oky'ik atx aj kxiklen in kye tijajil Israel tuj Babilony max aj titz'jik Te Koloyon Aj Q'umankaj Oqtxi'.
Aligned to: 
  
Text: Ntons, te Jesukrist owitz'jik ikxjani:
Aligned to: 
  
Text: Te Liy aj tnan te Jesus, ojetq tuq qet stzaq'b'e' tzan tok junan tuky'i Chep;
Aligned to: