next up prev

Wilderness: Lokaa

Language Name: Lokaa
LANGID: YAZTBL
TLC: yaz

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.60
#utts aligned: 6769
Duration: 17:23:32

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.85

Original bible.is link: http://listen.bible.is/YAZTBL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: YAZTBL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.85)

Input Text: Matiyu
Pronunciation:  pau m A t i j u pau
TTS: 
  
Input Text: Mina odạ mmaanakaan yạ epoonnamma yạ aJisẹs Krais oblạ kaa. aJisẹs oblạ kạ emeeni yạ aDeved, wạ oblạ kạ emeeni yạ Ebraam.
Pronunciation:  pau m i n A o d a: m m A A n A k A A n j a: e p o o n n A m m A j a: A dZ i s E s k r A i s o b l a: k A A A dZ i s E s o b l a: k a: e m e e n i j a: A d e v e d pau w a: o b l a: k a: e m e e n i j a: e b r A A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ebraam opooni Aizika, Aizik mmạ opoon Jekọba. aJekọb mmạ opoon Juda obaa bẹẹnyaatẹ.
Pronunciation:  pau e b r A A m o p o o n i A i z i k A pau A i z i k m m a: o p o o n dZ e k O b A A dZ e k O b m m a: o p o o n dZ u d A o b A A b E E n j A A t E pau
TTS: 
  
Input Text: aJuda mmạ opoon Pẹrẹza obạ aZẹra (yaaka wạ ọmaani bẹ okpeyạ aTama).
Pronunciation:  pau A dZ u d A m m a: o p o o n p E r E z A o b a: A z E r A j A A k A w a: O m A A n i b E o k p e j a: A t A m A pau
TTS: 
  
Input Text: aPẹrẹz mmạ opoon Ẹzẹrọna;
Pronunciation:  pau A p E r E z m m a: o p o o n x041p z E r O n A pau
TTS: 
  
Input Text: Ẹzẹrọn mmạ opoon Ramaa;
Pronunciation:  pau x041p z E r O n m m a: o p o o n r A m A A pau
TTS: 
  
Input Text: aRam mmạ opoon Aminadaba;
Pronunciation:  pau A r A m m m a: o p o o n A m i n A d A b A pau
TTS: 
  
Input Text: Aminadab mmạ opoon Nasọna;
Pronunciation:  pau A m i n A d A b m m a: o p o o n n A s O n A pau
TTS: 
  
Input Text: aNasọn mmạ opoon Salmọna;
Pronunciation:  pau A n A s O n m m a: o p o o n s A l m O n A pau
TTS: 
  
Input Text: aSalmọn mmạ opoon Bowaza (yaaka okpeyạ aReab).
Pronunciation:  pau A s A l m O n m m a: o p o o n b o w A z A j A A k A o k p e j a: A r e A b pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: aPẹrẹz mmạ opoon Ẹzẹrọna;
Aligned to: 
  
Text: Ẹzẹrọn mmạ opoon Ramaa;
Aligned to: 
  
Text: Aminadab mmạ opoon Nasọna;
Aligned to: 
  
Text: aNasọn mmạ opoon Salmọna;
Aligned to: 
  
Text: Obẹd mmạ opoon Jesia;
Aligned to: 
  
Text: aJesi mmạ opoon Deveda wạ oni dạ Ọbọọl wạ Izirẹl. aDeved mmạ opoon Sọlọmọna dạ kọbọọ kạ yanẹẹn wạ ọnaani kẹ Uraya.
Aligned to: 
  
Text: Asa mmạ opoon Jeosafat;
Aligned to: 
  
Text: aJoram mmạ opoon Uzayaa;
Aligned to: 
  
Text: Uzaya mmạ opoon Jotama;
Aligned to: