next up prev

Wilderness: Fulfulde, Central Eastern Niger

Language Name: Fulfulde, Central Eastern Niger
LANGID: FUQWBT
TLC: fuq

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.06
#utts aligned: 12146
Duration: 16:49:34

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.66

Original bible.is link: http://listen.bible.is/FUQWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: FUQWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.66)

Input Text: Matta
Pronunciation:  pau m A t t A pau
TTS: 
  
Input Text: Raa inɗe maamiraaɓe Yeesu Almasiifu, ɓii Ibraahim ɓii Dawda~:
Pronunciation:  pau r A A i n x011p e m A A m i r A A x018p e j e e s u A l m A s i i f u pau x018p i i i b r A A h i m x018p i i d A w d A pau
TTS: 
  
Input Text: Ibraahim rimi Iciyaaku, Iciyaaku rimi Yaakuubu, Yaakuubu rimi Yahuuda e rimdaaɓe muuɗum,
Pronunciation:  pau i b r A A h i m r i m i i ch i j A A k u pau i ch i j A A k u r i m i j A A k u u b u pau j A A k u u b u r i m i j A h u u d A e r i m d A A x018p e m u u x011p u m pau
TTS: 
  
Input Text: Yahuuda rimi Faares e Jaara, Tamar woni inna maɓɓe.
Pronunciation:  pau j A h u u d A r i m i f A A r e s e dZ A A r A pau t A m A r w o n i i n n A m A x018p x018p e pau
TTS: 
  
Input Text: Faares rimi Hesruuna, Hesruuna rimi Aram,
Pronunciation:  pau f A A r e s r i m i h e s r u u n A pau h e s r u u n A r i m i A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram rimi Aminadabu, Aminadabu rimi Naasuna, Naasuna rimi Salmuuna,
Pronunciation:  pau A r A m r i m i A m i n A d A b u pau A m i n A d A b u r i m i n A A s u n A pau n A A s u n A r i m i s A l m u u n A pau
TTS: 
  
Input Text: Salmuuna rimi Bo'es, Rahab woni inna ma'ako, Bo'es rimi Obida, Ruut woni inna ma'ako, Obida rimi Jesse,
Pronunciation:  pau s A l m u u n A r i m i b o e s pau r A h A b w o n i i n n A m A A k o pau b o e s r i m i o b i d A pau r u u t w o n i i n n A m A A k o pau o b i d A r i m i dZ e s s e pau
TTS: 
  
Input Text: Jesse rimi laamiiɗo Dawda.
Pronunciation:  pau dZ e s s e r i m i l A A m i i x011p o d A w d A pau
TTS: 
  
Input Text: Dawda rimi Suleymaanu, mo o rimdi e koree Uuriyano,
Pronunciation:  pau d A w d A r i m i s u l e j m A A n u pau m o o r i m d i e k o r e e u u r i j A n o pau
TTS: 
  
Input Text: Suleymaanu rimi Rehobowam, Rehobowam rimi Abiya, Abiya rimi Aaca,
Pronunciation:  pau s u l e j m A A n u r i m i r e h o b o w A m pau r e h o b o w A m r i m i A b i j A pau A b i j A r i m i A A ch A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Raa inɗe maamiraaɓe Yeesu Almasiifu, ɓii Ibraahim ɓii Dawda~:
Aligned to: 
  
Text: Ibraahim rimi Iciyaaku, Iciyaaku rimi Yaakuubu, Yaakuubu rimi Yahuuda e rimdaaɓe muuɗum,
Aligned to: 
  
Text: Yahuuda rimi Faares e Jaara, Tamar woni inna maɓɓe.
Aligned to: 
  
Text: Faares rimi Hesruuna, Hesruuna rimi Aram,
Aligned to: 
  
Text: Aram rimi Aminadabu, Aminadabu rimi Naasuna, Naasuna rimi Salmuuna,
Aligned to: 
  
Text: Salmuuna rimi Bo'es, Rahab woni inna ma'ako, Bo'es rimi Obida, Ruut woni inna ma'ako, Obida rimi Jesse,
Aligned to: 
  
Text: Jesse rimi laamiiɗo Dawda.
Aligned to: 
  
Text: Suleymaanu rimi Rehobowam, Rehobowam rimi Abiya, Abiya rimi Aaca,
Aligned to: 
  
Text: Aaca rimi Yehosafat, Yehosafat rimi Yoram, Yoram rimi Ajaariya,
Aligned to: