next up prev

Wilderness: Kekchi

Language Name: Kekchi
LANGID: KEKSBG
TLC: kek

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.31
#utts aligned: 12679
Duration: 18:30:02

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.28

Original bible.is link: http://listen.bible.is/KEKSBG/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: KEKSBG.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.28)

Input Text: San Mateo
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Li Jesus, li Kriist, a'an ralal laj David ut ralal laj Abrahán.
Pronunciation:  pau l i dZ e s u s pau l i k r i i s t pau A A n r A l A l l A dZ d A v i d u t r A l A l l A dZ A b r A h A n pau
TTS: 
  
Input Text: A'aneb' a'in li xxe' xtoonal.
Pronunciation:  pau A A n e b pau A i n l i k s k s e pau k s t o o n A l pau
TTS: 
  
Input Text: Laj Abrahán a'an chaq xyuwa' laj Isahak, laj Isahak a'an xyuwa' laj Jakob, laj Jakob a'an xyuwa' laj Judá jo'wi' eb' li riitz'in.
Pronunciation:  pau l A dZ A b r A h A n A A n ch h A QM k s j u w A pau l A dZ i s A h A k pau l A dZ i s A h A k A A n k s j u w A pau l A dZ dZ A k o b pau l A dZ dZ A k o b A A n k s j u w A pau l A dZ dZ u d A dZ o w i pau e b pau l i r i i t z i n pau
TTS: 
  
Input Text: Laj Judá kiwank wiib' li ralal rik'in lix Tamar, a'aneb' laj Fares ut laj Será;
Pronunciation:  pau l A dZ dZ u d A k i w A n k w i i b pau l i r A l A l r i k i n l i k s t A m A r pau A A n e b pau l A dZ f A r e s u t l A dZ s e r A pau
TTS: 
  
Input Text: laj Fares a'an xyuwa' laj Esrón, laj Esrón a'an xyuwa' laj Aram,
Pronunciation:  pau l A dZ f A r e s A A n k s j u w A pau l A dZ e s r o n pau l A dZ e s r o n A A n k s j u w A pau l A dZ A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: laj Aram a'an xyuwa' laj Aminadab, laj Aminadab a'an xyuwa' laj Najsón, laj Najsón a'an xyuwa' laj Salmón,
Pronunciation:  pau l A dZ A r A m A A n k s j u w A pau l A dZ A m i n A d A b pau l A dZ A m i n A d A b A A n k s j u w A pau l A dZ n A dZ s o n pau l A dZ n A dZ s o n A A n k s j u w A pau l A dZ s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: laj Salmón kiwank ralal rik'in lix Rajab, a'an laj Bohos;
Pronunciation:  pau l A dZ s A l m o n k i w A n k r A l A l r i k i n l i k s r A dZ A b pau A A n l A dZ b o h o s pau
TTS: 
  
Input Text: laj Bohos kiwank ralal rik'in lix Rut, a'an laj Obed;
Pronunciation:  pau l A dZ b o h o s k i w A n k r A l A l r i k i n l i k s r u t pau A A n l A dZ o b e d pau
TTS: 
  
Input Text: laj Obed a'an xyuwa' laj Jesé,
Pronunciation:  pau l A dZ o b e d A A n k s j u w A pau l A dZ dZ e s u00E9p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: A'aneb' a'in li xxe' xtoonal.
Aligned to: 
  
Text: Laj Abrahán a'an chaq xyuwa' laj Isahak, laj Isahak a'an xyuwa' laj Jakob, laj Jakob a'an xyuwa' laj Judá jo'wi' eb' li riitz'in.
Aligned to: 
  
Text: laj Fares a'an xyuwa' laj Esrón, laj Esrón a'an xyuwa' laj Aram,
Aligned to: 
  
Text: laj Aram a'an xyuwa' laj Aminadab, laj Aminadab a'an xyuwa' laj Najsón, laj Najsón a'an xyuwa' laj Salmón,
Aligned to: 
  
Text: laj Salmón kiwank ralal rik'in lix Rajab, a'an laj Bohos;
Aligned to: 
  
Text: laj Bohos kiwank ralal rik'in lix Rut, a'an laj Obed;
Aligned to: 
  
Text: Laj David kiwank ralal rik'in li rixaqil laj Urías, a'an laj Salomón.
Aligned to: 
  
Text: Laj Salomón a'an chaq xyuwa' laj Robohán, laj Robohán a'an xyuwa' laj Abías, laj Abías a'an xyuwa' laj Asaf,
Aligned to: 
  
Text: laj Asaf a'an xyuwa' laj Josafat, laj Josafat a'an xyuwa' laj Jorán, laj Jorán a'an xyuwa' laj Osías,
Aligned to: