next up prev

Wilderness: Garap

Language Name: Garap
LANGID: KIABSC
TLC: kia

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.83
#utts aligned: 9659
Duration: 15:34:02

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.83

Original bible.is link: http://listen.bible.is/KIABSC/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: KIABSC.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.83)

Input Text: MATTA
Pronunciation:  pau m A t t A pau
TTS: 
  
Input Text: Maktub ge Jeso Kris pehir ne, na ge Dawda vya, Abraham baŋ.
Pronunciation:  pau m A k t u b g e dZ e s o k r i s p e h i r n e pau n A g e d A w d A v j A pau A b r A h A m b A u014Bp pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham tó Isaku, Isaku tó Yakub, Yakub tó Yuda ma ne na ná vya ma.
Pronunciation:  pau A b r A h A m t o i s A k u pau i s A k u t o j A k u b pau j A k u b t o j u d A m A n e n A n A v j A m A pau
TTS: 
  
Input Text: Yuda tó Parisa ma ne Zara ne na gwale Tamara.
Pronunciation:  pau j u d A t o p A r i s A m A n e z A r A n e n A g w A l e t A m A r A pau
TTS: 
  
Input Text: Parisa tó Hesrom, Hesrom tó Aram,
Pronunciation:  pau p A r i s A t o h e s r o m pau h e s r o m t o A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram tó Amminadab, Amminadab tó Nason, Nason tó Salmon,
Pronunciation:  pau A r A m t o A m m i n A d A b pau A m m i n A d A b t o n A s o n pau n A s o n t o s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmon tó Bwaza ne na gwale Rahab.
Pronunciation:  pau s A l m o n t o b w A z A n e n A g w A l e r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Bwaza tó Obed ne na gwale Ruda.
Pronunciation:  pau b w A z A t o o b e d n e n A g w A l e r u d A pau
TTS: 
  
Input Text: Obed tó Isay,
Pronunciation:  pau o b e d t o i s A j pau
TTS: 
  
Input Text: Isay tó gan Dawda no.
Pronunciation:  pau i s A j t o g A n d A w d A n o pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Yuda tó Parisa ma ne Zara ne na gwale Tamara.
Aligned to: 
  
Text: Parisa tó Hesrom, Hesrom tó Aram,
Aligned to: 
  
Text: Aram tó Amminadab, Amminadab tó Nason, Nason tó Salmon,
Aligned to: 
  
Text: Salmon tó Bwaza ne na gwale Rahab.
Aligned to: 
  
Text: Bwaza tó Obed ne na gwale Ruda.
Aligned to: 
  
Text: Obed tó Isay,
Aligned to: 
  
Text: Dawda tó Salomon ne Uriya gwale.
Aligned to: 
  
Text: Salomon tó Robowam, Robowam tó Abiya, Abiya tó Asa,
Aligned to: 
  
Text: Asa tó Yosafat, Yosafat tó Yoram, Yoram tó Uzziya,
Aligned to: