next up prev

Wilderness: Mayo

Language Name: Mayo
LANGID: MFYWBT
TLC: mfy

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.29
#utts aligned: 9003
Duration: 15:57:36

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.01

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MFYWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MFYWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.01)

Input Text: San Mateo
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Ïri libropo jïojteri Jesucristota bétana áchayhuariapo bat kat‑riam, Davidta ä usiatukaï bétana entok Abrahamta bétana.
Pronunciation:  pau u00CFp r i l i b r o p o dZ i o dZ t e r i dZ e s u ch r i s t o t A b u00E9p t A n A A ch h A j h u A r i A p o b A t k A t u2011p r i A m pau d A v i d t A OY u s i A t u k A i b u00E9p t A n A e n t o k A b r A h A m t A b u00E9p t A n A pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham Isaacta üusek, Isaac éntok Jacobta, Jacob éntok Judáta entok jume ä sailahuam.
Pronunciation:  pau A b r A h A m i s A A ch t A y: u s e k pau i s A A ch u00E9p n t o k dZ A ch o b t A pau dZ A ch o b u00E9p n t o k dZ u d A t A e n t o k dZ u m e OY s A i l A h u A m pau
TTS: 
  
Input Text: Judá juka Faresta entok juka Zarata üusek, Ímëi éntok Tamarta áyekay.
Pronunciation:  pau dZ u d A dZ u k A f A r e s t A e n t o k dZ u k A z A r A t A y: u s e k pau u00CDp m 9 i u00E9p n t o k t A m A r t A A j e k A j pau
TTS: 
  
Input Text: Fares juka Esromta üusek, Esrom éntok Aramta üusek.
Pronunciation:  pau f A r e s dZ u k A e s r o m t A y: u s e k pau e s r o m u00E9p n t o k A r A m t A y: u s e k pau
TTS: 
  
Input Text: Aram Aminadabta üusek, Aminadab éntok Naasónta, Naasón éntok Salmónta.
Pronunciation:  pau A r A m A m i n A d A b t A y: u s e k pau A m i n A d A b u00E9p n t o k n A A s o n t A pau n A A s o n u00E9p n t o k s A l m o n t A pau
TTS: 
  
Input Text: Salmón Boozta üusek;
Pronunciation:  pau s A l m o n b o o z t A y: u s e k pau
TTS: 
  
Input Text: ïri éntok Rahabta áyekay.
Pronunciation:  pau i r i u00E9p n t o k r A h A b t A A j e k A j pau
TTS: 
  
Input Text: Booz Obedta üusek, ïri éntok Rutta áyekay.
Pronunciation:  pau b o o z b e d t A y: u s e k pau i r i u00E9p n t o k r u t t A A j e k A j pau
TTS: 
  
Input Text: Obed éntok Isaíta üusek.
Pronunciation:  pau b e d u00E9p n t o k i s A a t A y: u s e k pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Salmón Boozta üusek;
Aligned to: 
  
Text: Salomón Roboamta üusek, Roboam éntok Abíasta, Abías éntok Asa ti téhuaakamta.
Aligned to: 
  
Text: Asa Josafatta üusek, Josafat éntok Joramta, Joram éntok Uzíasta.
Aligned to: 
  
Text: Huámëi taahuarimmet éntok, jume Israeliitam úttiapo Babilooniau bíchaa nuksákahuak.
Aligned to: 
  
Text: Huanäi Jeconías Salatielta üusek, Salatiel éntok Zorobabelta.
Aligned to: 
  
Text: Eliud Eleazarta üusek, Eleazar éntok Matánta, Matán éntok Jacobta.
Aligned to: 
  
Text: Jacob Joséta üusek, Maríata kuuna. Íachi éntok Jesús yeu yoremtuk, jü Cristo.
Aligned to: 
  
Text: Júnakoy Abrahamta jiápsay naateka Davidta jiapsäu tájti guoj mamni áma naikimme, jume nat sáu tómti kateme.
Aligned to: 
  
Text: Davidta jiápsay naateka israeliitam Babilooniau bíchaa úttiapo nuksákahuakäu tájti guoj mamni áma naikimme;
Aligned to: