next up prev

Wilderness: Ngiva, San Juan Atzingo

Language Name: Ngiva, San Juan Atzingo
LANGID: POEWYI
TLC: poe

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.54
#utts aligned: 5265
Duration: 09:07:25

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.42

Original bible.is link: http://listen.bible.is/POEWYI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: POEWYI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.42)

Input Text: SAN MATEO
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Tíhi mé chrónka nkexro k'uaxrjeníxin Jesucristo.
Pronunciation:  pau t a h i m u00E9p ch h r o n k A n k e k s r o k u A k s r dZ e n a k s i n dZ e s u ch r i s t o pau
TTS: 
  
Input Text: Jesucristo mé k'uaxrjeníxin David la ko Abraham.
Pronunciation:  pau dZ e s u ch r i s t o m u00E9p k u A k s r dZ e n a k s i n d A v i d l A k o A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham mé it'é Isaac la ko Isaac mé it'é Jacob la Jacob mé it'é Judá la ko kaín ti kícho Judá.
Pronunciation:  pau A b r A h A m m u00E9p i t u00E9p i s A A ch l A k o i s A A ch m u00E9p i t u00E9p dZ A ch o b l A dZ A ch o b m u00E9p i t u00E9p dZ u d A l A k o k A a n t i k a ch h o dZ u d A pau
TTS: 
  
Input Text: Judá mé it'é Fares la ko Zara la ti ìñé sin mé it'in Tamar.
Pronunciation:  pau dZ u d A m u00E9p i t u00E9p f A r e s l A k o z A r A l A t i u00ECp J u00E9p s i n m u00E9p i t i n t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Fares mé it'é ti Esrom la Esrom mé it'é Aram.
Pronunciation:  pau f A r e s m u00E9p i t u00E9p t i e s r o m l A e s r o m m u00E9p i t u00E9p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram mé it'é Aminadab la jehe mé it'é Naasón la jehe mé Salmón.
Pronunciation:  pau A r A m m u00E9p i t u00E9p A m i n A d A b l A dZ e h e m u00E9p i t u00E9p n A A s o n l A dZ e h e m u00E9p s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmón mé it'é Booz la ìñé mé tjan Rahab.
Pronunciation:  pau s A l m o n m u00E9p i t u00E9p b o o z l A u00ECp J u00E9p m u00E9p t dZ A n r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Booz mé it'é ti Obed la ìñé ti Obed mé tjan Rut. Obed mé it'é Isaí.
Pronunciation:  pau b o o z m u00E9p i t u00E9p t i o b e d l A u00ECp J u00E9p t i o b e d m u00E9p t dZ A n r u t o b e d m u00E9p i t u00E9p i s A a pau
TTS: 
  
Input Text: Isaí mé it'é ti rey David la jehe la ko ti tjan k'uéchjién Urías mé táha it'é la ko ìñé Salomón.
Pronunciation:  pau i s A a m u00E9p i t u00E9p t i r e j d A v i d l A dZ e h e l A k o t i t dZ A n k u u00E9p ch h dZ i u00E9p n u r a A s m u00E9p t A h A i t u00E9p l A k o u00ECp J u00E9p s A l o m o n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Judá mé it'é Fares la ko Zara la ti ìñé sin mé it'in Tamar.
Aligned to: 
  
Text: Fares mé it'é ti Esrom la Esrom mé it'é Aram.
Aligned to: 
  
Text: Booz mé it'é ti Obed la ìñé ti Obed mé tjan Rut. Obed mé it'é Isaí.
Aligned to: 
  
Text: Isaí mé it'é ti rey David la jehe la ko ti tjan k'uéchjién Urías mé táha it'é la ko ìñé Salomón.
Aligned to: 
  
Text: Salomón mé it'é Roboam la Roboam mé it'é Abías la Abías mé it'é Asa.
Aligned to: 
  
Text: Jehe sin mé chojni mago tónoexín sin konotsé.
Aligned to: 
  
Text: La kjuanchankí sin:
Aligned to: 
  
Text: A̱ndá ti ó kuíhin ti rey Herodes xi̱kaha ichro sin, la imá kóxakohen ch'an la ko kaín ti sin tjejó Jerusalén.
Aligned to: 
  
Text: Ndá k'ue̱to̱an ti rey kixin tsíxrakoa kaín ti sin ncha̱t'á t'e̱to̱an la ko kaín ti sin tjako ley, ndá kjuanchankí ch'an nketí tsokjíexín ti nkexro it'in Cristo.
Aligned to: