next up prev

Wilderness: Saramaccan

Language Name: Saramaccan
LANGID: SRMWBT
TLC: srm

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.43
#utts aligned: 995
Duration: 01:07:15

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.77

Original bible.is link: http://listen.bible.is/SRMWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: SRMWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.77)

Input Text: Mateosi
Pronunciation:  pau m A t e o s i pau
TTS: 
  
Input Text: Wë nöö dee sëmbë, fa i si woo taki aki, nöö dee gaan sëmbë u ˻Masa˼ Jesosi Keesitu dee a abi, nöö de wë woo kai da unu aki e.
Pronunciation:  pau w 9 n 2: 2: d e e s 9 m b 9 pau f A i s i w o o t A k i A k i pau n 2: 2: d e e g A A n s 9 m b 9 u x054p m A s A x052p dZ e s o s i k e e s i t u d e e A A b i pau n 2: 2: d e w 9 w o o k A i d A u n u A k i e pau
TTS: 
  
Input Text: Biga di de pai Masa Jesosi, nöö de pai ën a di lö u Abahamu, di gaan sëmbë fuu dee Isaëli sëmbë, ufö a dë wan bakamii u Könu Dafiti tu.
Pronunciation:  pau b i g A d i d e p A i m A s A dZ e s o s i pau n 2: 2: d e p A i 9 n A d i l 2: u A b A h A m u pau d i g A A n s 9 m b 9 f u u d e e i s A 9 l i s 9 m b 9 pau u f 2: A d 9 w A n b A k A m i i u k 2: n u d A f i t i t u pau
TTS: 
  
Input Text: Wë nöö haika e.
Pronunciation:  pau w 9 n 2: 2: h A i k A e pau
TTS: 
  
Input Text: Di möön fesiten gaan sëmbë fuu di u Dju sëmbë abi, hën de kai Abahamu, nöö hën pali Isaki e, nöö Isaki ko pali Jakopu, nöö hën Jakopu pali Juda ku dee baaa fëën.
Pronunciation:  pau d i m 2: 2: n f e s i t e n g A A n s 9 m b 9 f u u d i u d dZ u s 9 m b 9 A b i pau h 9 n d e k A i A b A h A m u pau n 2: 2: h 9 n p A l i i s A k i e pau n 2: 2: i s A k i k o p A l i dZ A k o p u pau n 2: 2: h 9 n dZ A k o p u p A l i dZ u d A k u d e e b A A A f 9 9 n pau
TTS: 
  
Input Text: Nöö hën Juda tei Tamali nöö hën ku ën pali Pëlëzi ku Zelaki, nöö hën Pëlëzi toona ko pali Esilon, nöö hën Esilon ko pali Lam.
Pronunciation:  pau n 2: 2: h 9 n dZ u d A t e i t A m A l i n 2: 2: h 9 n k u 9 n p A l i p 9 l 9 z i k u e l A k i pau n 2: 2: h 9 n p 9 l 9 z i t o o n A k o p A l i e s i l o n pau n 2: 2: h 9 n e s i l o n k o p A l i l A m pau
TTS: 
  
Input Text: Nöö Lam ko pali Aminada, nöö Aminada toona ko pali Nakison, nöö hën Nakison ko pali Salima.
Pronunciation:  pau n 2: 2: l A m k o p A l i A m i n A d A pau n 2: 2: A m i n A d A t o o n A k o p A l i n A k i s o n pau n 2: 2: h 9 n n A k i s o n k o p A l i s A l i m A pau
TTS: 
  
Input Text: Nöö hën Salima tei Lakabu hën a pali Boasi.
Pronunciation:  pau n 2: 2: h 9 n s A l i m A t e i l A k A b u h 9 n A p A l i b o A s i pau
TTS: 
  
Input Text: Hën Boasi tei Luti nöö hën a pali Obëti ku ën.
Pronunciation:  pau h 9 n b o A s i t e i l u t i n 2: 2: h 9 n A p A l i o b 9 t i k u 9 n pau
TTS: 
  
Input Text: Nöö hën Obëti toona pali Isai.
Pronunciation:  pau n 2: 2: h 9 n o b 9 t i t o o n A p A l i i s A i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Wë nöö haika e.
Aligned to: 
  
Text: Nöö hën Salima tei Lakabu hën a pali Boasi.
Aligned to: 
  
Text: Hën Boasi tei Luti nöö hën a pali Obëti ku ën.
Aligned to: 
  
Text: Nöö hën Könu Uzia pali Könu Jotam, nöö hën Könu Jotam ko pali Könu Akasi, nöö hën Könu Akasi ko pali Könu Esikia.
Aligned to: 
  
Text: Könu Jekonia hën toona pali Seatiëli, nöö hën Seatiëli pali Zebabeli.
Aligned to: 
  
Text: Nöö hën Zebabeli toona ko pali Abiutu, nöö hën Abiutu pali Eliakim, nöö hën Eliakim toona pali Azolu.
Aligned to: 
  
Text: Nöö hën Azolu toona ko pali Sadoki, nöö hën Sadoki toona ko pali Akim, nöö hën Akim ko pali Eliutu.
Aligned to: 
  
Text: Nöö sö u kai teni-a-fö gaan avo fu Masa Jesosi fu kumutu a Abahamu te dou a Könu Dafiti.
Aligned to: 
  
Text: Nöö Josëfu dë wan sëmbë di ta libi leti a pasi kumafa Gadu kë.
Aligned to: