next up prev

Wilderness: Aymara, Central

Language Name: Aymara, Central
LANGID: AYMSBU
TLC: ayr

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.18
#utts aligned: 10920
Duration: 18:37:02

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.58

Original bible.is link: http://listen.bible.is/AYMSBU/Matt/1
Index files to reconstruct alignments: AYMSBU.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.58)

Input Text: MATEO
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Acajj Jesusan nayra awquinacapan listapawa.
Pronunciation:  pau A ch A dZ dZ dZ e s u s A n n A j r A A w QM u i n A ch A p A n l i s t A p A w A pau
TTS: 
  
Input Text: Jupasti Davidanpin Abrahamanpin familiapataraquïnwa.
Pronunciation:  pau dZ u p A s t i d A v i d A n p i n A b r A h A m A n p i n f A m i l i A p A t A r A QM u i n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahamasti Isaacan awquipänwa.
Pronunciation:  pau A b r A h A m A s t i i s A A ch A n A w QM u i p OY n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Isaacasti Jacobon awquiparaqui, Jacobosti Judän uqhamaraqui jilanacapan awquiparaquïnwa.
Pronunciation:  pau i s A A ch A s t i dZ A ch o b o n A w QM u i p A r A QM u i pau dZ A ch o b o s t i dZ u d OY n u QM h A m A r A QM u i dZ i l A n A ch A p A n A w QM u i p A r A QM u i n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Judästi Faresana, Zarampina awquipänwa, taycapasti Tamar satänwa.
Pronunciation:  pau dZ u d OY s t i f A r e s A n A pau A r A m p i n A A w QM u i p OY n w A pau t A j ch A p A s t i t A m A r s A t OY n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Faresasti Esroman awquiparaqui, Esromasti Araman awquiparaquïnwa.
Pronunciation:  pau f A r e s A s t i e s r o m A n A w QM u i p A r A QM u i pau e s r o m A s t i A r A m A n A w QM u i p A r A QM u i n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Aramasti Aminadaban awquipänwa, Aminadabasti Naasonan awquiparaqui, Naasonasti Salmonan awquiparaquïnwa.
Pronunciation:  pau A r A m A s t i A m i n A d A b A n A w QM u i p OY n w A pau A m i n A d A b A s t i n A A s o n A n A w QM u i p A r A QM u i pau n A A s o n A s t i s A l m o n A n A w QM u i p A r A QM u i n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Salmonasti Boozan awquipänwa, taycapasti Rahab satänwa.
Pronunciation:  pau s A l m o n A s t i b o o z A n A w QM u i p OY n w A pau t A j ch A p A s t i r A h A b s A t OY n w A pau
TTS: 
  
Input Text: Boozasti Obedan awquipänwa, taycapasti Rut satänwa;
Pronunciation:  pau b o o z A s t i o b e d A n A w QM u i p OY n w A pau t A j ch A p A s t i r u t s A t OY n w A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Judästi Faresana, Zarampina awquipänwa, taycapasti Tamar satänwa.
Aligned to: 
  
Text: Faresasti Esroman awquiparaqui, Esromasti Araman awquiparaquïnwa.
Aligned to: 
  
Text: Aramasti Aminadaban awquipänwa, Aminadabasti Naasonan awquiparaqui, Naasonasti Salmonan awquiparaquïnwa.
Aligned to: 
  
Text: Obedasti Isaian awquiparaquïnwa.
Aligned to: 
  
Text: MATEO
Aligned to: 
  
Text: ¿Cawquinquis nasqui uca judionacan reyipajja?
Aligned to: 
  
Text: Jupanacasti sapjjänwa:
Aligned to: 
  
Text: --Judeanquïr Belen marcanwa naciñapa, profetasti uqhamwa khanañchäna:
Aligned to: 
  
Text: ‘Jumajj, Judea orakenquir Belén marca, janiw sinti jisc’äctati take aca marcanquiri jilïrinac taypinjja, jumatwa mä jilïrejj mistuni.
Aligned to: