next up prev

Wilderness: Jamaican Creole

Language Name: Jamaican Creole
LANGID: JAMBSW
TLC: jam

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.32
#utts aligned: 12919
Duration: 19:27:35

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.99

Original bible.is link: http://listen.bible.is/JAMBSW/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: JAMBSW.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.99)

Input Text: Matyu
Pronunciation:  pau m A t j u pau
TTS: 
  
Input Text: Dis a di lis a Krais Jiizas faada faada dem go bak.
Pronunciation:  pau d i s A d i l i s A k r A i s dZ i i z A s f A A d A f A A d A d e m g o b A k pau
TTS: 
  
Input Text: Jiizas did kom fram Dievid an Iebriyam fambili.
Pronunciation:  pau dZ i i z A s d i d k o m f r A m d i e v i d A n i e b r i j A m f A m b i l i pau
TTS: 
  
Input Text: Iebriyam did a Aizak faada, an Aizak did a Jiekob faada, Jiekob pikni dem a did Juuda an Juuda breda dem.
Pronunciation:  pau i e b r i j A m d i d A A i z A k f A A d A pau A n A i z A k d i d A dZ i e k o b f A A d A pau dZ i e k o b p i k n i d e m A d i d dZ u u d A A n dZ u u d A b r e d A d e m pau
TTS: 
  
Input Text: Juuda a did Perez an Ziira faada (Tamaar did a dem mada), Perez pikni a did Ezran an Ezran pikni a did Ram.
Pronunciation:  pau dZ u u d A A d i d p e r e z A n z i i r A f A A d A t A m A A r d i d A d e m m A d A p e r e z p i k n i A d i d e z r A n A n e z r A n p i k n i A d i d r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aminadab a did Ram pikni, an fi Aminadab pikni a did Nieshan, an Saman a did fi Nieshan pikni.
Pronunciation:  pau A m i n A d A b A d i d r A m p i k n i pau A n f i A m i n A d A b p i k n i A d i d n i e s h A n pau A n s A m A n A d i d f i n i e s h A n p i k n i pau
TTS: 
  
Input Text: Saman a did Buowaz faada (im mada a did Rieyab), Buowaz a did Uobed faada (Ruut a did im mada).
Pronunciation:  pau s A m A n A d i d b u o w A z f A A d A i m m A d A A d i d r i e j A b b u o w A z A d i d u o b e d f A A d A r u u t A d i d i m m A d A pau
TTS: 
  
Input Text: Jesi a did Uobed pikni,
Pronunciation:  pau dZ e s i A d i d u o b e d p i k n i pau
TTS: 
  
Input Text: an Jesi did a king Dievid faada.
Pronunciation:  pau A n dZ e s i d i d A k i n g d i e v i d f A A d A pau
TTS: 
  
Input Text: Dievid did a Salaman faada (a Yuuraiya waif did a fi im mada),
Pronunciation:  pau d i e v i d d i d A s A l A m A n f A A d A A j u u r A i j A w A i f d i d A f i i m m A d A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Dis a di lis a Krais Jiizas faada faada dem go bak.
Aligned to: 
  
Text: Saman a did Buowaz faada (im mada a did Rieyab), Buowaz a did Uobed faada (Ruut a did im mada).
Aligned to: 
  
Text: Dievid did a Salaman faada (a Yuuraiya waif did a fi im mada),
Aligned to: 
  
Text: Uziya pikni a did Juotam, Juotam a did fi Ayaz faada, an Ayaz did a Ezikaiya faada.
Aligned to: 
  
Text: an Josaiya a did fi Jekonaiya faada plos im did av som ada bwai pikni.
Aligned to: 
  
Text: Dis a roun di taim wen di Babiluoniyan dem did tek we di Izrel piipl dem an fuos dem fi go wok a Babilan.
Aligned to: 
  
Text: Zeruubabel pikni did a Abiyud, Abiyud a did Elaiyakim faada, an Elaiyakim did a fi Azuor faada.
Aligned to: 
  
Text: Eliyud did a Elieza faada, Elieza pikni did a Matan, Matan a did fi Jiekob faada,
Aligned to: 
  
Text: An fram Dievid taim op tu wen dem did tek we di Izrel piipl dem an fuos dem fi go wok a Babilan a fuotiin jinarieshan Jiizas did av de-so tu, an fram da taim de tu wen Krais Jiizas baan, a fuotiin jinarieshan dat tu.
Aligned to: