next up prev

Wilderness: Mazatec (San Antonio & San Jeronimo)

Language Name: Mazatec (San Antonio & San Jeronimo)
LANGID: MAASJV
TLC: maa

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.86
#utts aligned: 4626
Duration: 09:37:16

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.73

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MAASJV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MAASJV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.73)

Input Text: San Mateo
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Jè xo̱jo̱n xi oxki̱t'aà 'ín‑la̱ na̱'èn‑jchá kjiìn‑la̱ Jesucristo, xi ya̱ inchrobàt'aà‑ne tje̱‑la̱ David ko̱ ts'e̱ Abraham.
Pronunciation:  pau dZ u00E8p k s o x003p dZ o x003p n k s i o k s k i x003p t A u00E0p a n u2011p l A x003p n A x003p u00E8p n u2011p dZ ch h A k dZ i u00ECp n u2011p l A x003p dZ e s u ch r i s t o pau k s i j A x003p i n ch h r o b u00E0p t A u00E0p u2011p n e t dZ e x003p u2011p l A x003p d A v i d k o x003p t s e x003p A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Jè Abraham, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Isaac ki'mì;
Pronunciation:  pau dZ u00E8p A b r A h A m pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i i s A A ch k i m u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: ko̱ jè Isaac, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Jacob ki'mì;
Pronunciation:  pau k o x003p dZ u00E8p i s A A ch pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i dZ A ch o b k i m u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: ko̱ jè Jacob, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Judá ki'mì, ko̱ jñà xi̱ta̱ 'ndse̱.
Pronunciation:  pau k o x003p dZ u00E8p dZ A ch o b pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i dZ u d A k i m u00ECp pau k o x003p dZ J u00E0p k s i x003p t A x003p n d s e x003p pau
TTS: 
  
Input Text: Judá, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Fares ko̱ Zara ki'mì.
Pronunciation:  pau dZ u d A pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i f A r e s k o x003p z A r A k i m u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: Ko̱ jè nea̱‑la̱, Tamar ki'mì.
Pronunciation:  pau k o x003p dZ u00E8p n e A x003p u2011p l A x003p pau t A m A r k i m u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: Jè Fares, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Esrom ki'mì;
Pronunciation:  pau dZ u00E8p f A r e s pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i e s r o m k i m u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: ko̱ jè Esrom, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Aram ki'mì;
Pronunciation:  pau k o x003p dZ u00E8p e s r o m pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i A r A m k i m u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: ko̱ jè Aram, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Aminadab ki'mì;
Pronunciation:  pau k o x003p dZ u00E8p A r A m pau dZ u00E8p k o m u00E0p n A x003p u00E8p n u2011p l A x003p k s i A m i n A d A b k i m u00ECp pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: San Mateo
Aligned to: 
  
Text: Jè Abraham, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Isaac ki'mì;
Aligned to: 
  
Text: ko̱ jè Isaac, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Jacob ki'mì;
Aligned to: 
  
Text: ko̱ jè Jacob, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Judá ki'mì, ko̱ jñà xi̱ta̱ 'ndse̱.
Aligned to: 
  
Text: Ko̱ jè nea̱‑la̱, Tamar ki'mì.
Aligned to: 
  
Text: Jè Fares, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Esrom ki'mì;
Aligned to: 
  
Text: ko̱ jè Esrom, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Aram ki'mì;
Aligned to: 
  
Text: ko̱ jè Aminadab, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Naasón ki'mì;
Aligned to: 
  
Text: ko̱ jè Naasón, jè komà na̱'èn‑la̱ xi Salmón ki'mì;
Aligned to: