next up prev

Wilderness: Mam, Northern

Language Name: Mam, Northern
LANGID: MAMSBG
TLC: mam

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.28
#utts aligned: 13833
Duration: 22:15:15

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.06

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MAMSBG/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MAMSBG.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.06)

Input Text: Mateo
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Atzun tu'jil jlu jatum tz'iban cybi ke t-xe'chel Jesucrist;
Pronunciation:  pau A t z u n t u dZ i l dZ l u dZ A t u m t z i b A n ch j b i k e t k s e ch h e l dZ e s u ch r i s t pau
TTS: 
  
Input Text: ate Jesucrist tiyjil David, atzunte David tiyjil Abraham.
Pronunciation:  pau A t e dZ e s u ch r i s t t i j dZ i l d A v i d pau A t z u n t e d A v i d t i j dZ i l A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ate Abraham tman Isaac, atzunte Isaac tman Jacob, atzunte Jacob tman Judá cyuc'ix ke terman Judá.
Pronunciation:  pau A t e A b r A h A m t m A n i s A A ch pau A t z u n t e i s A A ch t m A n dZ A ch o b pau A t z u n t e dZ A ch o b t m A n dZ u d A ch j u ch i k s k e t e r m A n dZ u d A pau
TTS: 
  
Input Text: Atzunte Judá cyman Fares tuc'ix Zara, tal Tamar ke jlu.
Pronunciation:  pau A t z u n t e dZ u d A ch j m A n A r e s t u ch i k s z A r A pau t A l t A m A r k e dZ l u pau
TTS: 
  
Input Text: Atzunte Fares tman Esrom, atzunte Esrom tman Aram.
Pronunciation:  pau A t z u n t e A r e s t m A n e s r o m pau A t z u n t e e s r o m t m A n A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Atzunte Aram tman Aminadab, atzunte Aminadab tman Naasón, atzunte Naasón tman Salmón.
Pronunciation:  pau A t z u n t e A r A m t m A n A m i n A d A b pau A t z u n t e A m i n A d A b t m A n n A A s o n pau A t z u n t e n A A s o n t m A n s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Atzunte Salmón tman Booz, tal Rahab jlu.
Pronunciation:  pau A t z u n t e s A l m o n t m A n b o o z pau t A l r A h A b dZ l u pau
TTS: 
  
Input Text: Atzunte Booz tman Obed, tal Rut jlu.
Pronunciation:  pau A t z u n t e b o o z t m A n o b e d pau t A l r u t dZ l u pau
TTS: 
  
Input Text: Atzunte Obed tman Isaí.
Pronunciation:  pau A t z u n t e o b e d t m A n i s A a pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Ate Abraham tman Isaac, atzunte Isaac tman Jacob, atzunte Jacob tman Judá cyuc'ix ke terman Judá.
Aligned to: 
  
Text: Atzunte Aram tman Aminadab, atzunte Aminadab tman Naasón, atzunte Naasón tman Salmón.
Aligned to: 
  
Text: Atzunte Obed tman Isaí.
Aligned to: 
  
Text: Atzunte Salomón tman Roboam, atzunte Roboam tman Abías, atzunte Abías tman Asa.
Aligned to: 
  
Text: Atzunte Josías tman Jeconías cyuc'ix ke titz'in, akeju e ten tuj tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel pres tuj Babilonia.
Aligned to: 
  
Text: Ate Jeconías tman Salatiel.
Aligned to: 
  
Text: Otok che pon k'i'n aj Israel tuj Babilonia tej titz'j Salatiel.
Aligned to: 
  
Text: Atzunte Salatiel tman Zorobabel.
Aligned to: 
  
Text: Ate Zorobabel tman Abiud, atzunte Abiud tman Eliaquim, atzunte Eliaquim tman Azor.
Aligned to: