next up prev

Wilderness: تاشلحيت

Language Name: تاشلحيت
LANGID: SHIRBD
TLC: shi

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 4.96
#utts aligned: 9711
Duration: 16:11:02

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.68

Original bible.is link: http://listen.bible.is/SHIRBD/Matt/1/N
Index files to reconstruct alignments: SHIRBD.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.68)

Input Text: matta
Pronunciation:  pau m A t t A pau
TTS: 
  
Input Text: arra n-tlalit n-yasuɛ lmasiḥ yus n-dawd yus n-ibrahim.
Pronunciation:  pau A r r A n t l A l i t n j A s u x036p l m A s i x040p j u s n d A w d j u s n i b r A h i m pau
TTS: 
  
Input Text: ibrahim yuru isḥaq. isḥaq yuru yaɛqub. yaɛqub yuru yahuda d-aytmas.
Pronunciation:  pau i b r A h i m j u r u i s x040p A QM i s x040p A QM j u r u j A x036p QM u b j A x036p QM u b j u r u j A h u d A d A j t m A s pau
TTS: 
  
Input Text: yahuda yuru fariṣ d-zaraḥ (tga innatsn tamar).
Pronunciation:  pau j A h u d A j u r u f A r i x047p d z A r A x040p t g A i n n A t s n t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: fariṣ yuru ḥaṣrun, ḥaṣrun yuru aram,
Pronunciation:  pau f A r i x047p j u r u x040p A x047p r u n pau x040p A x047p r u n j u r u A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: aram yuru ɛamminadab, ɛamminadab yuru naḥšun, naḥšun yuru salmun.
Pronunciation:  pau A r A m j u r u x036p A m m i n A d A b pau x036p A m m i n A d A b j u r u n A x040p u0161p u n pau n A x040p u0161p u n j u r u s A l m u n pau
TTS: 
  
Input Text: salmun yuru buɛaz (tga innas raḥab).
Pronunciation:  pau s A l m u n j u r u b u x036p A z t g A i n n A s r A x040p A b pau
TTS: 
  
Input Text: buɛaz yuru ɛubid (tga innas raɛut).
Pronunciation:  pau b u x036p A z j u r u x036p u b i d t g A i n n A s r A x036p u t pau
TTS: 
  
Input Text: ɛubid yuru yassa,
Pronunciation:  pau x036p u b i d j u r u j A s s A pau
TTS: 
  
Input Text: yassa yuru dawd agllid. dawd yuru suliman (innas n-suliman tkka-ttin tga tamġart n-urriyya).
Pronunciation:  pau j A s s A j u r u d A w d A g l l i d d A w d j u r u s u l i m A n i n n A s n s u l i m A n t k k A t t i n t g A t A m u0121p A r t n u r r i j j A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: fariṣ yuru ḥaṣrun, ḥaṣrun yuru aram,
Aligned to: 
  
Text: aram yuru ɛamminadab, ɛamminadab yuru naḥšun, naḥšun yuru salmun.
Aligned to: 
  
Text: ɛubid yuru yassa,
Aligned to: 
  
Text: yassa yuru dawd agllid. dawd yuru suliman (innas n-suliman tkka-ttin tga tamġart n-urriyya).
Aligned to: 
  
Text: asa yuru yahušafaṭ, yahušafaṭ yuru yuram, yuram yuru ɛuzziyya,
Aligned to: 
  
Text: ɛuzziyya yuru yutam, yutam yuru aḥaz, aḥaz yuru ḥazqiyya,
Aligned to: 
  
Text: ḥazqiyya yuru manassa, manassa yuru amun, amun yuru yušiyya,
Aligned to: 
  
Text: yušiyya yuru yakuniyya d- aytmas ġakud lliġ nkrn ayt-babil awin kullu ayt-yudaya s-tmazirt n-babil.
Aligned to: 
  
Text: zarubbabil yuru abihuda, abihuda yuru alyaqim, alyaqim yuru ɛazur,
Aligned to: