|   CMU Speech Software   |   CMU Speech Group   |  

Home
Document
FestVox Download
Festival Download

Blizzard Challenge
Blizzard Challenge 2021
Blizzard Challenge 2020
Blizzard Challenge 2019
Blizzard Challenge 2018
Blizzard Challenge 2017
Blizzard Challenge 2016
Blizzard Challenge 2015
Blizzard Challenge 2014
Blizzard Challenge 2013
Blizzard Challenge 2012
Blizzard Challenge 2011
Blizzard Challenge 2010
Blizzard Challenge 2009
Blizzard Challenge 2008
Blizzard Challenge 2007
Blizzard Challenge 2006
Blizzard Challenge 2005

Voice Demos
Limited Domain
Mailing Lists
Search Documents
Contributed parts
Links
Contact

The Blizzard Challenge 2020

The Blizzard Challenge 2020 workshop was held in conjunction with Voice Conversation Challenge as a satellite workshop to Interspeech 2020 in Shanghai, China. The challenge was held on 30 October 2020 joint website.

 • The Blizzard Challenge 2020 Xiao Zhou, Zhen-Hua Ling, Simon King PDF
 • "The SHNU System for Blizzard Challenge 2020" Laipeng He, Qiang Shi, Lang Wu, Jianqing Sun, Renke He, Yanhua Long, Jiaen Liang PDF
 • "The OPPO System for the Blizzard Challenge 2020" Yang Song, Min Liang, Guilin Yang, Kun Xie, Jie Hao PDF
 • "The Tencent speech synthesis system for Blizzard Challenge 2020" Qiao Tian, Zewang Zhang, Ling-Hui Chen, Heng Lu, Chengzhu Yu, Chao Weng, Dong Yu PDF
 • "The Duke Entry for 2020 Blizzard Challenge" Zexin Cai, Ming Li PDF
 • "Submission from SCUT for Blizzard Challenge 2020" Jinghui Zhong, Yitao Yang, Shehui Bu PDF
 • "NUS-HLT System for Blizzard Challenge 2020" Yi Zhou, Xiaohai Tian, Xuehao Zhou, Mingyang Zhang, Grandee Lee, Riu Liu, Berrak Sisman, Haizhou Li PDF
 • "The Sogou System for Blizzard Challenge 2020" Fanbo Meng, Ruimin Wang, Peng Fang, Shuangyuan Zou, Wenjun Duan, Ming Zhou, Kai Liu, Wei Chen PDF
 • "The RoyalFlush Synthesis System for Blizzard Challenge 2020" Jian Lu, Zeru Lu, Ting He, Peng Zhang, Xinhui Hu, Xinkang Xu PDF
 • "The Ximalaya TTS System for Blizzard Challenge 2020" Wendi He, Zhiba Su, Yang Sun PDF
 • "The HITSZ TTS system for Blizzard challenge 2020" Huhao Fu, Yiben Zhang, Kailong Liu, Chao Liu PDF
 • "The NLPR Speech Synthesis entry for Blizzard Challenge 2020" Tao Wang, Jianhua Tao, Ruibo Fu, Zhengqi Wen, Chunyu Qiang PDF
 • "The Ajmide Text-To-Speech System for Blizzard Challenge 2020" Beibei Hu, Zilong Bai, Qiang Li PDF
CMU/LTI This page is maintained by Alan W Black (awb@cs.cmu.edu)
Festvox is a project within LTI at Carnegie Mellon University